מאמרים

בנק דם טבורי – בעל חשיבות מצילת חיים - חלק שני

בבנקים פרטיים לעומת זאת, הסיפור שונה – בבנקים אלו מפקידים ההורים מנת דם טבורי אשר הופקה מיד לאחר הלידה כאמור. במקרה זה, מנת הדם מסווגת כדם השייך לתינוק והמשפחה הספציפיים האלו, וכך ישמש דם זה לצורך טיפול בבני משפחה זו בעתיד, במקרה המצער בו ידרשו לכך. בבנקים הפרטיים נגבה תשלום מהלקוחות עבור אחסון ושימור הדם הטבורי שהם מפקידים.

יש לציין כי תהליך הפקת ואיסוף הדם הטבורי אינו כרוך בכנה כלשהי לאם או לתינוק. מדובר בהליך רפואי פשוט יחסית, אשר השכר הפוטנציאלי הטמון בצידו עולה בהרבה על התשלום שיש לשלם בגינו.

הדם הטבורי מהווה כאמור קפיצת דרך משמעותית נוספת ברפואה המודרנית, ויישומיו המלאים עדיין לא התגלו במלואם. מערכת הבנקים הללו הינה רק צעד ראשון וחיוני בדרך ליישום עוד ועוד מן הידע האנושי הרב הנרכש ומתגלה מדי יום בכל הנוגע לתחום הדם הטבורי ותאי הגזע ברפואה המערבית המודרנית.

יש לקוות כי נצפה בהמשכו של תהליך זה גם בשנים הקרובות, בדרך להצלת חיים רבים ככל האפשר באמצעות המחקר הענף בדם טבורי ותאי גזע.

חזרה לחלק ראשון